Ağbal, 28. Vergi Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, vergi bilincinin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiye gönüllü uyumun artırılması amacıyla her yıl şubat ayının son haftasında “Vergi Haftası”nın çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirtti.
Vergi mevzuatının daha adil, etkin, anlaşılır ve kolay ulaşılabilir bir yapıya sahip olması, vergi tabanının genişletilmesi, vergiye uyum maliyetinin azaltılarak yatırım ortamının iyileştirilmesi, istihdam artışı, kayıtlı ekonomiye geçişi özendirerek ekonomide verimlilik ve rekabet gücünün yükselmesi amacıyla önemli birçok yasal ve idari düzenlemeyi yakın bir dönem içerisinde gerçekleştirdiklerini hatırlatan Ağbal, şunları kaydetti:
“Bir taraftan mükelleflerimizden belirli şartları taşıyanların yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5’inin, ödenmesi gereken gelir ve kurumlar vergisinden indirilebilmesini sağladık. Diğer taraftan çeşitli sebeplerle vergi ödemelerini süresinde yapamamış mükelleflerimize belli şartlar altında yapılandırma imkanı sunduk. Birikmiş vergi borçlarının ödenmesinde önemli imkanlar sağlayan Yapılandırma Kanununu büyük ilgiyle karşılayıp vergi borçlarının ödenmesinde gösterdikleri gayret için vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.
Bu yıl 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında kutlanacak, 28. Vergi Haftası dolayısıyla, vergisel yükümlülüklerini yerine getirerek, vergisini zamanında ve tam olarak ödeme gayretinde olan tüm mükelleflere ve vatandaşlara ülkemizin ekonomik istikrarına ve gelişimine sağladıkları değerli katkılar için teşekkür eder, şükranlarımı sunarım.”
Kaynak:AA