Saklamak zorunda olduğunuz defter ve belgeleri saklamadığınızda 300- 730 gün arasında hapse çevrilebilir ceza alacağınızı biliyor musunuz?
Türk Ticaret Kanuna göre saklama zorunluluğu olan defter ve belgeler nelerdir?
DEFTERLER
6102, TTK. 64/3 ve 4. maddesine göre tutulması zorunlu ticari defterler
1-Yevmiye defteri,
2-Defteri kebir
3-Envanter defteri
4- Pay defteri
5- Yönetim Kurulu karar defteri
6-Genel kurul toplantı ve müzakere defteri
BELGELER
6102, 64/2 ye göre belgeler
Tacirler, işletmeye gönderilen her türlü belgenin fotokopi, karbonlu kopya, mikro fiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür.

6102, 210 uncu maddeye göre “Ticaret şirketlerinin, bu Kanun kapsamındaki işlemleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanları tarafından denetlenir.”
Kanunda gösterilen defter ve belgeleri bakanlık denetleme elemanlarına vermeyenler veya eksik verenler, denetim elemanlarının görevlerini yapmasına engel olanlar 562. Maddenin 4. Fıkrasına göre en az 300 gün, en fazla 730 gün hapse çevrilebilir adli para cezası ile cezalandırılır.
6102 sayılı kanun ile işler değişti, yeni kanun idari, adli ve hapis cezaları getirdi. Ne var ki iş adamları eski alışkanlıklarla muhasebe defterlerini 5 yıl sakladıktan sonra atabilmekte, TTK’ya göre tutmak zorunda olduğu defterleri ve saklamak zorunda olduğu belgeleri bilmemektedir.
6102 sayılı yasaya göre yukarıda sayılan defter ve belgeleri iş adamları 10 yıl saklamak zorundadırlar. Kanuna göre ticaret şirketlerini denetleme yetkisi olan bakanlık denetleme elemanları bu fatura veya belgeleri istediğinde vermek zorundadırlar, aksi halde adli para cezası ile cezalandırılacaklardır.
Kaynak:vergihukukuveticarethukuku.blogspot.com.tr