SORU

Ev tekstili satışı yaptığım küçük bir dükkanım vardı. 2008 yılında dükkanı kapattık. Fakat kapatmayı vergi dairesine bildirmemişiz. 30.05.2011 tarihinde vergi dairesine müracaat edip 6111 sayılı kanundan yararlanmak için borcumu sorguladım. Bir adet 149 tl usulsüzlük cezam çıktı. Aynı gün ödedim ve borcum kalmadığı için iş yerimin de ya o dönem ki muhasebecim yada idarece kapatılmış olduğunu düşündüm. 13.10.2012 tarihinde evime vergi dairesinden memur geldi. İş yerini ne zaman kapattığımı sordu?  Bende nasıl olsa borcum yok ya 2008 sonu dedim. Oysa benim 2008 şubatından sonra beyannamem verilmemiş (2008 aralık da kapattığımı varsayacak daire) ve bunun cezası yüksekmiş. Bende tam hangi ay kapattığımı hatırlamıyorum.(tahakkuk da ki memur şubat 2008 gelir ver. Beyanı ve 01-013 2008 geç vergi beyanını verip(verdim) yoklama memuruna ricacı olmamı söyledi. Yoklama memuru tarihte değişiklik yapıp şubata döndürmeyi kabul etmedi. Bu durumda bu 10 aylık süreçte beyannamelerimi vermemiş görünüyorum. Bunun cezası yüksekmiş bense işsizim. Bu durum da:

  1. Bunun için herhangi bir uzlaşma yolu var mıdır(uzlaşma komisyonu) ?
  2. Yoksa cezaları mı kesin beni 6111 sayılı kanundan yararlandırın sanırım cezalar 4 de 1 e düşüyordu, demeli miyim(bu durumda taksit şansım olur mu?)
  3. Yoksa hiç beyanname vermeyip yazar kaza kapanışını yaptırıp takdir komisyonuna mı olayı bırakmalıyım?
  4. Vergi mahkemesine mi gitmeliyim?

her danıştığım başka bir şey söylüyor. Çaresizim sonuçta ayda 15 tl kdvsi çıkan,100 tl stopaj, 200 tl geçici vergi 1500 tl gelir vergisi yatıran ve hiç borcu olmayan küçük bir esnaftım. Bu konunu uzmanı sizsiniz lütfen yardım edin.
Saygılarımla…
 

CEVAP

  1. İşi bırakmanın bildirimi için vergi dairesi tarafından tanınan süre 1 ay. İşi bırakma tarihinden itibaren 1 ay içinde bildirim yapılmalı, yapılamazsa 2. derece usulsüzlük cezası kesilir. Uzlaşma vergi aslında olmaz sadece kesilen cezalarda olur bunu da yazılı olarak müracaatınız halinde vergi dairesi incelemeye alır.
  2. Kesilen cezalar için bu müracaatta bulunabilirsiniz ama daha önemlisi ceza kesilmesini engelleyebilirsiniz eğer siz işi bıraktıktan sonra iş yaptığınız yerde başka biri vergi mükellefiyeti açmış ise bu ispatlayıcı bir belgedir. O açılış tutanağını vergi dairesine dilekçe ekinde sunarak kapanışınızın Şubat ayında yapıldığını ispatlayıp Şubat sonrasına işlem yapılmasına engel olabilirsiniz.
  3. VUK 360. Maddesine göre 1/4  göre indirim talebinde bulunulursa cezalarda indirim yapılır. Ancak vergi daireleri asli vergilerde kdv ye taksit yapmıyor. Ama diğer damga vergisi cezaları ve gelir vergisinde taksitlendirme yapıyor. Ayrıca VUK un 371. maddesinde mükelleflere beyanlarını pişmanlık ile verebilme imkanı verilmiştir

Eğer işletmenizin Şubat ayında kapanışını ispatlayamıyor sanız yıl sonunda kapanış yapılacak ise pişmanlıkla boş beyanname vermek gerekir. Beyannameleri verip tahakkukları aldıktan sonra borç dökümü çıkartıp şunları yapabilirsiniz:

  • Cezalarda indirim talep edebilirsiniz. Fakat bu durumda indirim sonrası cezayı peşin ödemeniz gerekir.
  • İndirim talep etmeyip tüm borcun taksitlendirilmesini isteyebilirsiniz ki bu durumda da borç çok ise vergi dairesi teminat isteyebilir.
  • Cezalar için uzlaşma kalan borç için taksitlendirme talep edebilirsiniz.


Vergi Dairesine iş yerini kapatmak için giderken:
1-İş yeri kapatma formunu doldurmalısınız (vergi dairesine gidince oradan alıp doldurabilirsiniz).
2-Elinizde bulunan boş ve yarım fatura koçanları, sevk irsaliyesi, gider pusulası,vergi levhası, ödeme kaydedici cihaz levhası gibi evrakları götürmeniz,
3-Yazar kasanız varsa ilgili servisinden yazar kasanın kullanım dışı bırakıldığına dair tutanak almanız,
4-Vergi dairesine borcunuz varsa kapatmanız veya borcunuza karşılık mal beyanından bulunmanız,
5-Şirket iseniz karar defterinde tasfiye kararı alıp, notere onaylatıp, Ticaret sicil gazetesine 15 gün içinde yayınlatıp bu gazeteyi de götürmeniz, tasfiye dönemi için defter tastik ettirmeniz,
6-Kapanış tarihinde elinizde bulunan stok malı ve demirbaş eşyalara fatura kesmeniz,
7-Kapanış tarihine rastlayan döneme ilişkin kdv, muhtasar vs. beyannameleri süresinde vermeniz ve gelir vergisi beyannamesini izleyen yıl Mart ayında vermeniz,
8-Şirketler ise kapanış sırasında normal dönem için tasfiyeye giriş için Kurumlar vergisi düzenlemelidir. Ayrıca 12 ay sürecek tasfiye süreci sonunda son olarak tasfiye sonu kurumlar vergisi beyannamesini yasal süreleri içinde vermelidir.
7-İş yeri kapanışını kapanış tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde vermeniz gerekmektedir.
Ayrıca dikkat etmeniz gereken başka bir kapanışta sgk, bağkur kapanışıdır.
5510 sayılı kanuna göre işe başlamaların 60 gün, işi terklerin ise 10 gün içinde SGK.ya bildirilmesi gerekiyor. Son değişiklerle de bu bildirim yazılı olarak değil bilgisayar kayıtlarına işe başlamayı veya terki girmekle yerine getiriliyor.
Ayrıca mükellefler işi bıraktıklarını vergi dairesine bildirdikten sonra işin bırakıldığı yılı izleyen aydan itibaren başlamak üzere Vergi idaresi açısından 5 yıl Sosyal güvenlik kurumları açısından ise 10 yıl süreyle defter ve belgelerini saklamak zorundadırlar. Bu süre içinde defter ve belgelerin vergi incelemeye yetkili kişiler tarafından istenmesi halinde ibraz edilmesi zorunludur.
4- Vergi dairesi hiç beyanname vermeme halinde resen takdir yoluna gidebilir o zaman buna itiraz edip dava konusu yapılabilir. Fakat dava konusu yaptığınız vergi borcu için vergi dairesi takibat, icrai işlem yapılmasına engel olmadığını da bilmekte fayda var.
Kaynak:avukatlarimiz.com/Nevzat Erdağ