Miras beyan edilmezse ceza kesilmiyor. Sadece sembolik olarak ikinci derece usulsüzlük cezası var. Süreç genel olarak şöyle işliyor…
REDDİ MİRAS
Ölenin malları mirasçılarına kalıyor. Bazen de ölenin borçları, kalan mirastan fazla oluyor. Bu durumda mirası ölüm tarihinden itibaren 3 ay içinde reddetmek mümkün. Miras reddedilince ölenin borçlarından sorumlu olunmadığı gibi, mirasından da hak iddia edilemiyor.
VERASET İLAMI
Ölen kişinin mirasçılarının öncelikle veraset ilamı almaları gerek. Bu belge mahkemeden alınabileceği gibi noterlerden de almak mümkün. Sonraki aşamada ise mirasın beyan edilmesi gerekiyor. Beyanname verme süreleri de ölenin bulunduğu ülke ve mirasçıların bulunduğu ülkeye göre değişiyor.
İSTİSNA TUTARI
2017 yılında Veraset ve İntikal Vergisi (VİV) tarifesi ve istisna tutarları her yıl olduğu gibi yeniden belirlendi. Buna göre,

– Miras kalan menkul ve gayrimenkul mallardan (borçlar düşüldükten sonra), füruğ (evlatlıklarda dahil olmak üzere çocuklar, torunlar ve onların çocukları) ile eşten her birine isabet eden miras payının 176 bin 600 lirası VİV’den müstesna oluyor. Ölenin anne, baba ve kardeşi istisnadan yararlanamıyor.
– Füruğ bulunmaması halinde ise eşe isabet eden kısmın 353 bin 417 lirası vergiden müstesna tutuluyor.
Hesaplanan VİV, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere, 3 yıl içinde 6 eşit taksitte ödeniyor.
BAĞIŞ, ÖDÜL VE HEDİYENİN VERGİSİ
Bağış, ödül ve hediyenin Veraset ve İntikal Vergisi, farklı bir tarife üzerinde hesaplanıyor. Bir kişiye anne, baba, eş veya çocuklardan intikal eden mallar için vergi oranı yarısı kadar indirimli uygulanıyor. Bağış, ödül ve hediyelerde istisna tutarı 4 bin 068 lira.
UNUTULAN BEYAN
Miras beyanı unutulursa ceza ve faiz yok. Sadece düşük tutarda “ikinci derece usulsüzlük cezası” var.
Maliye Bakanlığı’nın 2000/1 Seri No.lu “Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu İç Genelgesi” uyarınca;
– Verilen veraset ve intikal vergisi beyannamesinde gösterilmeyen mallar ile beyanname verilmeyen hallerde, mükellefiyet; intikal eden malların idarece tespit olunduğu tarihte başlar.
– Miras kalan malların, mükellefler tarafından, idarece beyana davet edilmeden kendi rızalarıyla veya beyana çağrı ile tanınan ek süre içinde beyanı halinde, yapılan tarhiyat, bu mallar için ilk tarhiyat olur.
– Bu gibi durumlarda, tahakkuk eden vergiler için vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi de uygulanmaz.
Kaynak:Dr. Cem Barlas Arslan -HURSES