Vergi davasının açılması bazı hukuki sonuçlar doğurur.
Bunları iki başlık altında toplamak gerekmektedir.
a) Zaman Aşımının Kesilmesi: Dava açmakla zaman aşımı ortadan kalkmış olur.Vergi mahkemesi zaman aşımını kendiliğinden göz önüne almak zorundadır.

b) Yürütmenin Durması: Vergi mahkemelerinde özellikle vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri vergi yükümlülüklerin ve bunların zam ve cezalarının dava edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurur ( Mutluer, 1998: 433).