6736 Yasa ile vergi ve SGK borçlarını taksitlendirdik. Taksitleri öderken ayrıca güncel çıkan vergi borçlarını (KDV, Stopaj, Kurumlar vb.) ödemediğimizde 6736 ile yapılan taksitlendirme bozulur mu? Yani taksitleri ödesek ancak güncel vergileri ödemezsek, 6736 taksitlendirme iptal olur mu?
 
Yıllık gelir veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, KDV ve ÖTV borçları için 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunan mükelleflerin, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verecekleri beyannameler üzerinden tahakkuk ettirilen vergileri, çok zor durum olmaksızın zamanında ödemeleri gerekiyor.
Taksit ödeme süresince beyan üzerinden tahakkuk eden vergilerin vadesinde ödenmesi şartı, bir takvim yılında her bir vergi türü için en fazla iki kez ihlal edilebilecek.
Taksit ödeme süresince beyan edilen gelir veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, KDV ve ÖTV beyannameleri üzerinden tahakkuk eden vergilerin bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödenmemesi halinde, üçüncü ihlale konu verginin vadesinin rastladığı ayın sonuna kadar ödenen taksitler için Kanun hükümlerinden yararlanılacak, bu tarihten sonra ise Kanun kapsamında ödeme hakkı kaybedilecek.

Aynı durum, SGK prim borçlarının yapılandırılması halinde de söz konusu. Taksit ödeme süresince tahakkuk edecek cari ay sigorta primlerinin de çok zor durum olmaksızın süresinde ödenmesi gerekiyor. Taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerinin süresinde ödenmesi şartı, bir takvim yılında en fazla iki kez ihlal edilebilecek. Bir takvim yılında ikiden fazla cari aya ilişkin primlerin ödenmemesi halinde, üçüncü cari aya ilişkin primin yasal ödeme süresinin sona erdiği ayı takip eden aylardan başlanarak Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek. Kanunda öngörülen hükümlerden ödenen tutar kadar yararlanılacak.