Şirket kurmadan önceki hazırlıklarda, kurulacak şirket için mal veya hizmet alınabilir mi? Alınırsa hangi koşullar altında alınır?
 
Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere hiçbir vergi Kanunu’nda, başlanılacak faaliyete ilişkin mal ve hizmetlerin mükellefiyet tesis ettirilmeden önce veya sonra satın alınması gerektiğine ilişkin herhangi bir sınırlayıcı hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla, gerçek veya tüzel kişilerin işle ilgili olarak vergi mükellefiyetlerini tesis ettirmeden önce veya sonra mal ve hizmet satın almalarında bir sakınca bulunmamaktadır.

Vergi Usul Kanunu’nda, mükellefiyet tesis ettirilmeden önce başlanılacak faaliyetle ilgili olarak yapılan mal ve hizmet alımlarının ne şekilde işleme tabi tutulacağı konusunda özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, aynı Kanun’un 154, 219, 282 ve 320. maddelerinin birlikte değerlendirilmesi halinde, mükellefiyet tesis ettirilmeden önce satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlere ait belgelerin, yapılacak faaliyetle ya da başlanılacak işle ilgili olması şartıyla, işe başlanılmasını müteakip 10 gün içinde yasal defterlere kaydedilmesinin mümkün bulunduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Diğer yandan, Katma Değer Vergisi Kanunu’nda da indirim hakkından yararlanılabilmesi için faaliyetle ilgili mal ve hizmet alımlarının mükellefiyet tesis ettirilmesinden önce veya sonra yapılması gibi ayırt edici bir düzenleme yer almamaktadır. Buna göre, mükellefiyet tesis ettirilmeden önce işle ilgili olarak alınan mal ve hizmetler ile yapılan masraflara ait belgeler, VUK hükümleri gereği işe başlanılmasını müteakip 10 gün içinde yasal defterlere kaydedilebildiğinden, bu belgelerde yer alan KDV’de belgelerin yasal defterlere kaydedildiği dönemde genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir.
Ayrıca, söz konusu belgelerin faaliyete başlanılan yılın sonuna kadar yasal defterlere kaydedilmesi ve bu belgelerde yer alan KDV’nin de belgelerin yasal defterlere kaydedildiği aya ait KDV beyannamesinde gösterilerek indirilebilmesi mümkün olmakla birlikte, belgelerin defterlere geç kaydedilmesi, Vergi Usul Kanunu’nun 352. maddesine göre birinci derece usulsüzlük cezasını gerektirmektedir.