Borçlu olanın mallarına uygulanan bir işlem olarak karşımıza çıkmakta olan haciz; alacaklı, borçlunun borcunu ödememesi durumunda, söz konusu borcun tahsilini almak için icra yolunu kullanması ile meydana gelmektedir.
Haczin kaldırılması durumu ancak alacaklının veya vekilinin isteği doğrultusunda söz konusu olacaktır. Haciz konusu olabilecek mallar için satış isteği gelmediği takdirde söz konusu haciz düşmektedir.
* Haczedilen menkulun satışı 1 sene içince istek edilmiyorsa,
* Haczedilen malın ise satışı 2 sene içinde istek edilmiyorsa haciz işlemi yasaya göre kendiliğinden düşmüş olur.
Taşınmaz mallara konulan hacizler, tapu üzerinde şerh olarak da düşülebiliyor. Peki, herhangi bir arsa üzerinde haciz olduğunu düşünürsek bu durum sonucunda, hacizli arsa satılır mı?
Bir menkulün hacizli olması, satılmasına engel teşkil etmemektedir. Taşınmaz üzerinde olan haciz, satıştan sonra da devam eder.
Kamu Kurumların Haczi Daha Farklı
Fakat, kamu alacaklarında durum daha farklı bir şekilde işliyor. il özel idaresi, Belediye, vergi binaları benzeri kamu

 kurumlarının hacizlerinde, haciz kalkmadan ya da ilgili olan kamu kurumunun yasal-yazılı onayı olmadan tapu üzerinde devir işlemi yapılamaz.

Kaynak:www.emlakdanismanlari.com/