Devlete olan borçlarınızı ödememeniz durumunda devletin kendi icra kanalları aracılığı ile gerçekleştirdiği hacze kamu haczi denilmektedir. Özel kişilerin yanında devlet de borçlusunun ödemesini zamanında gerçekleştirmesini talep etmektedir.
Vergi, SGK, harçlar, cezalar ve bunlara bağlı alacaklar gibi çeşitli kamu alacaklarının takibi devlet tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu borçların kendi özelliklerine göre bir ödeme dönemleri ve ödemeleri gerçekleştirilmediğinde de farklı yaptırımları bulunmaktadır. Bazı kamu alacakları sonradan tekrar taksitlendirilebilirken bazı alacakların ödenmemesi durumunda devlet direk icrai işlem başlatmaktadır.
Normalde icrai hacizlerde ipotekli gayrimenkulün satışı mümkünken, bir gayrimenkul üzerine kamu haczi konduğunda bu gayrimenkulün satışı haczin dayandığı borç ödenmeden gerçekleşemez. Borcun tamamı ödendiğinde gayrimenkul üzerindeki kamu haczi kalkar ve satışa müsait hale gelir.
Devlet e ufak alacağı için bile tüm tapulu mallarınıza kamu hacmi koyma yetkisine sahiptir. Bu nedenle devlete olan borçlarınızı özenle takip etmeli ve kamu haczi gibi bir sıkıntı yaşamamak için ödemelerinizi düzenli yapmanızı tavsiye ederiz.

Kamu Haczi Nasıl Kaldırılır?

1- Normal hacizlerde de olduğu gibi kamu hacizlerinde tüm borç ödendikten sonra kamu alacaklısının avukatı tarafından icra dairesine gönderilecek bir yazı ile.

2- İcra iflas hukukunda belirlenmiş olan müruruzaman (zaman aşımı) ile.
İcra sistemi de elektronik ortama taşındığı için icra dairesinden gelen karar tapu müdürlüğüne otomatik olarak yönlendirilmektedir. Ancak aciliyetiniz var ise icra müdürlüğünden aldığınız yazı ile Tapuda haczi kendiniz de kaldırabilirsiniz.
Kaynak:www.emlakdanismanlari.com