Haciz işlemi borçlunun borcunu ödemeye zorlamak ve alacaklının haklarını korumak için getirilmiş olan bir sistemdir. Bu sistemde borçlu borcunu ödemediği zaman devlet gücü ile borç tahsil edilir. Burada alacaklı devlet veya vatandaş olabilir. Devlet alacakları, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil edilmektedir.
Vergi dairesi alacakları da Amme Alacakları Kanunu kapsamında değerlendirilmektedir. Amme alacakları yani kamu alacakları diğer alacaklardan önce gelir. Eğer maaş aldığınız bir banka varsa ve Vergi Dairesine de borcunuz varsa vergi dairesi maaş hesaplarına haciz koyabilir. Vergi daireleri bu işlemi yaparken e haciz denilen sistem ile yapmaktadır.

Haciz işlemi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 54/2. Maddesi kapsamında yapılmaktadır. Eğer devletin vergi dairesi dahil herhangi bir kuruluşuna borcunuz varsa Maliye Bakanlığı’nın e haciz yapma imkanı ile maaş hesapları dahil tüm banka hesaplarınıza bloke konulabilir. Ancak bloke konulduktan sonra hesabınızda bulunan para tahsil edilmez, yalnız sizin kullanımınıza kapatılır.
Örnek verecek olursak Vergi Dairesine 1500 TL borcunuz varsa ve banka hesabınızda da 5000 TL para varsa Vergi Dairesi yukarıda anılan kanun kapsamında bankalara talimat vererek hesabınıza bloke koyar. Bloke nedeni ile bu parayı kullanamazsınız. Blokenin kaldırılması için Vergi Dairesine olan borcunuzu ödemeniz gerekmektedir. Ödeme yapılır yapılmaz söz konusu hesap üzerinde bulunan bloke kaldırılır.
E-Haciz sisteminde elektronik ortamda çevrimiçi olarak bütün icra işlemleri yapılabilmektedir. 6183 Sayılı Kanunun 79. Maddesine göre Maliye Bakanlığı;

  • Devlete ait alacaklar için haciz ve ihtiyati haciz düzenlenebilmesi için borcun anaparası, faizleri ve diğer giderleri ile birlikte toplamda 50.000 TL ve üzerinde,
  • İl Özel İdareleri ve Belediyelere ait alacakların ise 10.000 TL ve üzerinde olması halinde bankalara talimat verilerek o kişinin hesaplarına yukarıda belirtildiği şekilde haciz işlemi yapılır.

Vergi dairesi alacaklı olduğu kişinin şahsi mal varlığına haciz işlemi tesis edebileceği gibi üçüncü şahıslarda bulunan malların hak ve alacakları üzerinde de tedbir kararı alabilir. Örneğin adınıza gönderilen bir havaleye de banka Vergi Dairesinin talimatına istinaden el koyabilir.
Kaynak:kredinotu.co