Hükümet tarafından 20 Nisan’da TBMM’ye sunulan kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun tasarısı, 31 Mart 2017 tarihinden önce vadesi geldiği halde henüz ödenememiş vergi, sigorta primi, para cezası gibi borçları bulunanlara bu borçları için yeniden yapılandırma imkanı getiriyor.
Düzenleme esas itibarıyla geçtiğimiz yıl yürürlüğe konulan ve son derece geniş kapsamlı yeniden yapılandırma kanunun sadece kesinleşmiş kamu alacakları kısmına ilişkin. Buna ilave olarak anılan kanun kapsamında taksitlerini süresinde ödeyememiş olan mükelleflere de yeni hak getirilmesini kapsıyor.
Bu haliyle 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla kesinleşmiş ve vadesi geçtiği halde henüz ödenmemiş olan her türlü vergi ve sigorta pirim borçları, gümrük vergileri ile trafik para cezaları dahil idari para cezaları yeniden yapılandırılabilecek. Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın yaptığı açıklamaya göre uygulamanın vergi ile ilgili bölümünden yaklaşık 7.2 milyon mükellefin 73 milyar TL tutarındaki borcunu kapsıyor.
YENİ YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN BORÇLAR
Vergi ve SGK borçları,Orman Genel Müdürlüğü’nün orman köylülerince kurulmuş olan kooperatiflerine kullandırılan kredi borçları,Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca tarımsal amaçlı kooperatiflere kullandırılan kredi borçları

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan kredi borçları,trafik para cezaları 2016 yılı son dönem geçici vergi borçları ile 2016 yılı KDV ve muhtasar beyannameden kaynaklanan borçları kapsıyor.
YENİ YAPILANDIRMA ESASLARI
Vergi aslı ile birlikte gecikme zammı ve gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE uygulanacak. Gecikme zammı ve gecikme faizleri ile vergi aslına bağlı vergi cezaları kaldırılacak.
Asla bağlı olmayan vergi cezalarının yüzde 50 si kaldırılacak.
Trafik para cezaları asılları ile gecikme zammı ve faizi yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak.
TAKSİTLE DE ÖDENEBİLECEK
Mükelleflerin vergi ve sigorta prim borçları peşin ödenebileceği gibi önceki kanunda olduğu gibi taksitle de ödenebilecek. Bu durumda yine taksitler iki ayda bir olacak 6-9-12-18 eşit taksitte yapılabilecek. Ancak taksitle ödeme seçeneği tercih edildiğinde yine belli bir katsayı ile borç tutarı yeniden hesaplanarak taksitlere bölünecek.
Düzenleme ile ayrıca 6736 sayılı kanun kapsamında borçlarını yapılandıran ancak taksitlerini süresinde ödeyememiş bulunan mükelleflere de yeni imkan getirilecek.
DEĞERLENDİRME
Maliye Bakanı tarafından kamuoyuna duyurulan ve Başbakanlık tarafından TBMM’ye gönderilen kanun tasarısı ile 15 Temmuz alçak darbe girişimi nedeniyle ülkenin geçmiş olduğu bu olağanüstü süreçte borçlarını ödeyemeyen mükelleflere yeni bir imkan sağlanıyor.
Maliye Bakanı ayrıca önümüzdeki günlerde vergi sisteminde yer alan tecil ve taksitlendirme yapısını da yeniden düzenleyeceklerini ilan etti. Bu düzenlemeye ilişkin de ayrıntılar belli oldukça biz de bu köşeden duyurmaya çalışacağız.
Kaynak:Osman ARIOĞLU-muhasebeweb.com