Firma olarak e-tebligat başvurusu yapılmadı ve bununla ilgili özel usulsüzlük cezası kesildi ancak yine de e-tebligat başvurusu yapılmadı ve yapılmayacak.
Bu durumda, maliye tebligatlarını elden yapmak zorunda mıdır? Not: Çünkü başka bir firmaya ceza kesilmiş ve e-tebligat bakılmadığı için dava ve ceza indirimi kaçırıldığı için firma sahibi e-tebligat istemiyorum diyor elden getirsinler diyor.Teşekkürler
Sayın,
E tebligat konusu 213 sayılı VUK’na bir genel tebliğ ile getirilmiştir. esasen elektronik tebligat uygulaması 213 sayılı

VUK md. 107/A hükmüne monte edilmiş olup, bu konuda Maliye Bakanlığının usul ve esasları düzenleme yetkisi bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı da bu yetkisini kullanarak yayımladığı VUK genel tebliğ seri no 467 ile usul ve esasları belirlemiştir. Buna göre bütün gerçek ve tüzel kişiler ve vergi mükellefi anonim ve limited şirketler, gerçek kişi tacirler 01/04/2016 tarihinde itibaren bu uygulamaya başlamak zorundadır. bunun için vergi dairesine başvurup ve sözleşme yapılması zorunludur. başvurmayanlar için özel usulsüzlük cezası kesilmektedir. buna rağmen elektronik tebliğ uygulamasına geçmeyenler için VUK md.93 hükmüne göre hüküm ifade eden bütün tebligatlar eskiden olduğu taahhütlü olarak posta marifetiyle veya memur eliyle yapılacaktır.
Kaynak:Dr. Mustafa Alpaslan-muhasebeweb.com