Mali̇ye Bakanlığı tarafından “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne ilişkin yayımlanan “Yandaşa Kıyak” başlıklı haberin “yalan, maksatlı ve kötü niyetli” olduğu belirtilerek, “Yapılan düzenleme Anayasanın ve vergi hukukunun temel kurallarına tamamıyla uygundur.” ifadesi kullanıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir gazetede yayımlanan “Yandaşa Kıyak” başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Söz konusu haberin yalan, maksatlı ve kötü niyetli olduğu belirtilerek, yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi planlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile kesinlikle Bakanlar Kuruluna borcu ötelenecek firmaları belirleme yetkisinin verilmeyeceği belirtildi.
Haberde, borcu ötelenecek firmalara ilişkin kriterlerin belirsiz olduğunun ifade edildiği vurgulanarak, bu ifadenin doğru olmadığı, getirilen düzenlemede, borcu yapılandırılacak firmalara ilişkin kriterlerin Bakanlar Kurulunca belirlenmesinin hüküm altına alındığı vurgulandı.
Haberde, Bakanlar Kurulunun, istediği mükelleflerin vergi borcunu istediği faiz oranıyla yapılandıracağının da iddia edildiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:
“Bu iddia da kesinlikle yalandır. Bakanlar Kurulu, sadece genel ve objektif kriterleri belirleyecek ve hiçbir şekilde borçlu veya şirket bazında bir karar vermeyecektir. Yine aynı haberde, Hükümete yakın şirketlerin borcunda kolaylık mı sağlanacak? sorusunun akla geldiği ifade edilmektedir. Bu ifade zaten maksatlı bir şekilde haberin içine konulmuştur. Yapılan yasal düzenlemede esasen, vergi mevzuatında var olan tecil müessesinde iyi niyetli ve borcunu ödemekte zor durumda olan mükellefler bakımından kolaylaştırıcı hükümler getirilmektedir. Objektif ve şeffaf bir şekilde belirlenecek kriterleri sağlayan zor durumdaki mükellefler için taksitlendirmede kolaylıklar sağlanmaktadır. Hiçbir şekilde hiçbir kişiye hiçbir nedenle özel bir imkan sağlanmamaktadır. Bakanlar Kuruluna bu yeni sistemde verilen yetkinin amacı, uygulamanın objektif, nesnel, hesap verebilir bir sistemle yapılmasını sağlamaktır.”

Açıklamada, Maliye Bakanlığının uygulamayı yönlendireceği ancak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek objektif kuralları titiz bir şekilde uygulayacağı ifade edilerek, özellikle bu yetkinin kullanımında yasa maddesinde yer aldığı şekliyle objektifliği sağlamak amacıyla komisyonların kurulmasının öngörüldüğü vurgulandı.
Yapılan düzenlemenin, Anayasanın ve vergi hukukunun temel kurallarına tamamıyla uygun olduğu belirtilen açıklamada, “Sonuç itibarıyla iyi niyetli mükelleflere dönük olumlu yönde getirilen bir düzenlemeyi amacı dışında çarpıtarak, farklı bir noktaya taşımak ve böylelikle kamuoyunda yanlış anlamalara neden olmak amacı taşıyan bu kötü niyetli haberin sahiplerini kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz.” değerlendirmesinde bulunuldu.
 
Kaynak:AA