Maliye Bakanlığı, ilk defa yapacağı uygulamayla, vergi borcu için af talebinde bulunan mükelleflerin banka hesaplarını ve servetini araştıracak. Bankada parası olan, durumu iyi olan vergi borçlularının af talepleri kabul edilmeyecek.
‘Affın affı’ olarak nitelenen yeni torba teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Yeni af düzenlemesine göre, artık mali durumunun kötü olduğu ya da kötüye gideceği gerekçesiyle başvuru yapan mükelleflerin vergi borçları hiçbir faiz ya da enflasyon oranı uygulanmadan 60 aya kadar tecil edilebilecek. Tecil şartları Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek ve tecil hakkından hangi firmaların yararlanacağına, Maliye Bakanlığı bünyesindeki komisyon karar verecek.

ARAŞTIRMA OLACAK
Bu düzenleme, hükümete yakın firmaların kayrılabileceği endişesine neden oldu. Komisyonun CHP ve HDP’li milletvekilleri, Maliye’nin istediği firmanın borcunu erteleyip istemediğini ertelemeyeceğini söylediler. Maliye Bakanı Naci Ağbal ise, tecil için başvuran tüm firmaların mali durumunu incelemeye alacaklarını, bankalardaki paralarını araştıracaklarını söyledi.
Ağbal, “Diyelim ki bir mükellef geçtiğimiz nisan ayındaki vergi borcunu ödemedi, tecil başvurusunda bulundu. Biz tüm bankalardaki hesaplarına bakacağız, o tarihte bankada parası varsa vergi borcunu ertelemeyeceğiz. Aynı şekilde ileriye dönük tecil yapacağımız firmaların nakit akışlarını da sürekli izleyeceğiz. Sadece banka hesabı değil, varlıklarına, yükümlülüklerine ve nakit akımlarına tümden bakacağız. Önceki tecillerde vergi kasıtlı olarak mı ödenmemiş diye kimseye bakmıyorduk” diye konuştu.
DURUMU KÖTÜ OLANA JEST
Görüşülen yasa teklifine göre tecil hakkı sadece ticari, zirai veya mesleki kazanç vergilerine uygulanacak. Kira geliri elde edenler başta olmak üzere diğer vergilere tecil olmayacak. Tecilde kişi veya firmanın mali durumu esas alınacak. Mali durumu çok kötü olan mükellefin borcu sıfır faizle 60 aya kadar ertelenecek. İkinci kötü gruba 40 ay, üçüncü kötü gruba 30 ay gibi taksit süresi belirlenecek. En zor ve en az zor durumdaki mükellefe yüzde 12’den aşağıya doğru farklı faiz oranları uygulanacak. Eğer mükellefin borcu 2 milyon lirayı geçmiyorsa, hacizli malın kendisi tarafından satışına izin verilecek. Normalde icra hukukunda mükellefler mallarını kendileri satamıyor. Tecile alınan vergi borcunun taksitlerinin en fazla 2 defa aksatılmasına izin verilecek. Üç taksidi ödemeyenin tecili kaldırılıp haciz başlatılacak.
kaynak:muhasebeweb.com