Pek çok kişinin bilmediği bu vergi, aile bireylerine, arkadaşa, akrabaya, komşuya yani tanıdıklara “karşılıksız yapılan hizmetin veya verilen malın vergisi.”
KDV
Komşusunun, akrabasının davasına bakan avukat, annesini, arkadaşını muayene eden doktor para almıyor. Ama her ne kadar para almasa da verdiği hizmetin vergisini ödüyor. Aynı olay dükkânından eşine, çocuğuna veya yakınına para almadan mal veren bakkal, kasap, ayakkabıcı, kırtasiyeci vs. “tüm KDV mükellefleri için geçerli”.
HİZMET SAYILAN HALLER
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca; vergiye tabi bir hizmetten, işletme sahibinin, işletme personelinin veya diğer şahısların karşılıksız yararlandırılması hizmet sayılıyor. Karşılıksız mal teslimlerinde de durum aynı. Yani malın teslimi ve hizmetin ifasında vergiyi doğuran olay meydana gelmiş oluyor.

Para almadan yapılan işler veya verilen mallar için para almış gibi fiş, fatura veya serbest meslek makbuzu düzenlenmesi gerekiyor. Böyle olunca da karşılıksız verilen mal ya da hizmetin KDV’sini ödemek gerekiyor. Ödenecek vergi sadece KDV ile sınırlı değil. Kazanç elde edilmiş gibi gelir veya kurumlar vergisi de ortaya çıkabiliyor.
AKLINIZDA BULUNSUN
Mirasta Saklı Paylar
– Alt soy (çocuklar ve torunlar) için miras payının 1/2’si
– Ana ve babadan her biri için yasal miras payının 1/4’ü
– Kardeşlerden her biri için yasal miras payının 1/8’i
– Sağ kalan eş için; alt soy veya ana baba zümresi ile birlikte mirasçı olması halinde yasal miras payının tamamı, diğer hallerde yasal miras payının 3/4’ü
Kaynak:Dr. Cem Barlas Aslan-Hurses