Vergi Usul Kanunu’na göre dava açma süresini geçirmiş olan mükelleflere ikinci bir dava açma hakkı tanınabiliyor.
Söz konusu durum, vergi hatalarının düzeltilmesi ile ilgili.
ŞİKAYET YOLUYLA DÜZELTME
Vergi Usul Kanunu’nun 124. maddesi uyarınca;
Vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra yaptıkları düzeltme talepleri reddolunanlar şikayet yolu ile Maliye Bakanlığı’na müracaat edebiliyorlar. Madde gereğince il özel idare vergileri hakkında valiliğe ve belediye vergileri hakkında belediye başkanlığına müracaat ediliyor.
BAKANLIĞA BAŞVURU

Normalde, mükelleflerin dava açma süresi içinde vergi hatası düzeltme taleplerine idare olumsuz yanıt verirse, idareye dava açılabiliyor. Fakat bazı durumlarda dava açma süresinden sonra tespit edilen vergi hatalarına ilişkin olarak idareye düzeltme talebiyle başvurulabiliyor. Bu durumda idare hata düzeltme talebini reddederse, şikayet yoluyla Maliye Bakanlığı’na başvurulması mümkün.
İKİNCİ BİR DAVA
Bakanlık başvuruyu olumlu bulup hatanın düzeltilmesini isteyebilir. Ancak mükellefin talebine 60 gün içinde olumsuz cevap verir ya da çekimser kalıp cevap vermezse, sürenin sonunda tekrar 30 günlük dava açma süresi işlemeye başlıyor. Böylece mükellefe adeta ikinci bir dava açma hakkı tanınmış oluyor.
60 günlük süre içinde idarenin mükellefe kesin olmayan cevaplar vermesi halinde de mükellef bu durumu red olarak değerlendirip dava açabiliyor.
60 günlük süre bitiminin resmi tatile veya mali tatile rastlaması süreyi uzatmıyor.
Kaynak:Dr. Cem Barlas Aslan- Hurses