Maliye Bakanı Ağbal, her türlü kolaylığa rağmen imkanı olup da borcunu ödemeyenlere müdahale edileceğini açıkladı.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, bakanlık olarak temel yaklaşımlarının “gönüllü uyum” olduğunu, mükellef lehine tavır aldıklarını söyledi. Naci Ağbal, Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Zirvesi ve çalıştayının açılışında yaptığı konuşmada, yapılandırma imkanından yararlananları 31 Mayıs günü sonuna kadar borçlarını ve taksitlerini ödemeye çağırdı.
Naci Ağbal, Ağustos ayında kabul edilen yapılandırma yasasında, peşin ödemeler ile ilk iki taksitin son ödeme tarihinin 31 Mayıs olarak belirlendiğini hatırlattı. Bu yapılmadığı takdirde, yapılandırmanın bozulacağını belirten Ağbal, mükellefleri uyararak, TBMM’de bu ay içinde kabul edilen yapılandırma yasasının daha önceki borçları kapsamadığını, Ağustos ayında kabul edilen yasa kapsamında yapılandırmaya dâhil olanların da bu yasadan yararlanamayacağını vurguladı.

İmkânı var ve ödeme yapmıyorsa üzerlerine gideriz

31 Mayıs sonuna kadar ödemesini yapmayanların yapılandırmasının bozulacağını hatırlatan Ağbal, bu durumda kötü niyetli olanlara yönelik e-haciz dâhil her türlü imkânı kullanacaklarını belirtti. Ağbal şunları kaydetti:
“Bu son bir şanstır. 1 Haziran sabahı itibariyle, yapılandırmasını yapmış kişiler bir borç ödenmezse her ay yüzde 5 faiz hesaplanacak. Borç ödenmezse her türlü faiz, ceza geri gelecek. Açıkçası Maliye olarak da o paranın peşine düşeceğiz.
1 Haziran günü borcunu ödemeyeninin durumuna bakacağız. Zor durumdaysa devlet olarak elimizi uzatırız, yeni kanun çıkardık. İmkanı var, borcunu ödememiş o zaman elektronik haciz dâhil her türlü imkanı kullanacağız. Borcunu ödemeyenin üstüne gitmemiz kimin için anlamlı, borcunu düzenli ödeyen için bunu yapmamız gerekiyor.”

Elektronik haciz, devlete olan borçtan dolayı elektronik ortamda, maaş ya da banka hesabında bulunan para, altın, döviz gibi mal varlığına haciz yapılması işlemidir. Vadesi geçmiş olan vergi olan vergi alacakları için devlet, elektronik ortamda haciz işlemi gerçekleştirebilir.

Her türlü ödeme imkânı sağlandı, uzatma yetkisi yok

Naci Ağbal, ödemelerle ilgili altyapının sağlandığını ve vergi dairelerinin ödeme yapmak isteyenler bitene kadar çalışmaya devam edeceğini kaydetti. Ağbal, 31 Mayıs tarihinin uzatılmasının yasal olarak mümkün olmadığını hatırlatarak, vatandaşları ödemelerini son güne bırakmamaya çağırdı. Ağbal, 31 Mayıs günü saat 24.00 itibariyle mecburen ödemelerin duracağını, vatandaşların ödeme yapamamışlarsa yapılandırmadan kaynaklı her türlü haklarının düşeceğini vurguladı.
Maliye Bakanı Ağbal, yapılandırma yasası kapsamında, Kasım ayından bu yana peşin ödeme ve taksit ödemelerinden kaynaklı maliye ve SGK alacakları kapsamında 18.2 milyar TL tahsilat yapıldığını, toplam yapılandırma tutarının da 120 milyar TL olduğunu belirtti.

Amaç gönüllü uyum

Maliye Bakanı Ağbal, kayıtdışı ekonomiyle mücadelede başarı sağlandığını ancak bunun yeterli görülmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Maliye olarak gönüllü uyumu temel yaklaşım olarak belirlediklerini hatırlatan Ağbal, “Kayıtlı ekonominin büyümesi vergi adaleti ve sosyal adaletin gelişmesidir. Vergi uygulamalarındaki temel anlayışımız vatandaşa inan.. Peşin hükümlü bir şekilde vatandaşa şöylesin, böylesin diyecek durumda değiliz. Her vatandaşın görevini yerine getirdiğini varsayıyoruz. Bunun için gönüllü vergi uyumuna ağırlık veriyoruz. Gönüllü uyuma katılmayanlarla bütün araçlarla mücadele edeceğiz” dedi.
Kaynak:muhasebeweb.com