Limited şirket müdürünün (kanuni temsilcinin) müdürlüğü bıraktıktan sonra, müdürlüğü bıraktıktan önceki döneme ilişkin kamu borçlarından yüzde 100 şahsi sorumluluğunda ne değişti? Özellikle son Anayasa Mahkemesi Kararı ne değişiklik yapmıştır? Artık şirketten çıkan müdür ayrılmadan önceki kamu borçlarından şahsi sorumlu değil midir? Bu konuda son durum nedir? Konuyu Anonim Şirket içinde açıklarsanız memnun olurum.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un mükerrer 35. maddesine göre, tüzel kişilerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları kanuni temsilcilerin mal varlıklarından tahsil edilir.
Aynı maddenin, “Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulur.” hükmü, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.
Buna göre, limited ve anonim şirketlerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin (limited şirket müdürlerinin ve anonim şirketi temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu üyelerinin) mal varlıklarından tahsil edilir.

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hüküm, amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilcilerin farklı şahıslar olmaları halinde, bu şahısların amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulmalarıdır.
Hükmün iptali sonrası, sonraki kanuni temsilcinin, eski kanuni temsilci dönemine ilişkin kamu borçlarından müteselsilen sorumlu tutulması ortadan kaldırılmış olup, eski kanuni temsilcinin görev yaptığı döneme ilişkin şirket borçlarından sorumluluğu devam etmektedir.