Son yıllarda, ünlü firmaların satış faturaları bunların bilgisi dışında, kötü niyetli kişiler tarafından taklit edilerek piyasaya komisyon karşılığı satıldığı sıklıkla görülmektedir.
Taklit – sahte fatura düzenlenerek piyasada ünlü firmalar mağdur edilmektedir. Sistem kısaca şöyle işlemektedir;
1) Piyasada iyi nâm yapmış bir şirketin, (Örneğin; A firması) faturası kötü niyetli kişi veya matbaacılar tarafından taklit edilerek ciltlerce bu fatura bastırılmaktadır. Örneğimizde ki A firmasının bütün fatura logoları, fatura bilgileri, anlaşmalı matbaa bilgileri kötü niyetli kişiler tarafından bir başka kötü niyetli matbaaya bastırılmaktadır.
2) Kötü niyetli kişiler tarafından yukarıda ki şekilde bastırılan faturalar, piyasaya komisyon mukabilinde, fatura ihtiyacı olan şirketlere satılmaktadır. Bu süreçte, faturası taklit edilen (Örneğimizde ki A Firması) haberi yoktur. Bir şekilde, bu olay birkaç ay sonra, kullanıcı firma nezdinde tespiti yapıldığı zaman olay fark edilmektedir.
3) İyi niyetli ve faturası kopyalanan firma bu olaydan daha sonra bilgi sahibi olmaktadır.
4) Kullanıcı firma nezdinde yapılan vergi incelemesi sonucu bu durum aydınlatılmaktadır. Bu aşamada, faturası kopyalanan veya taklit edilen firma sahibi ile alıcı firma veya müşteriler nezdinde yapılan incelemelerde durum ortaya çıkartılmaktadır. Karşılıklı beyan ve ifadelere göre “Gerçek Durum” tespit edilmektedir.


 

 
5) Sonuçta, kullanıcı nezdinde düzenlenen tutanaklar ve vergi inceleme raporlarına göre kullanıcılara cezalı tarhiyatlar yapılarak, Kurum, Gelir Vergisi, KDV ve Geçici Vergi yönünden cezalı tarhiyatlar tebliğ edilmektedir. Faturası taklit edilen ve olayda fiktif olarak satıcı durumunda olan mağdur firmalar için herhangi bir tarhiyat yapılması mümkün görülmemektedir. Böyle bir durum vergi incelemesine başlanmadan önce kullanıcılar tarafından anlaşması halinde kullanıcı firmanın “Düzeltme Beyanı” ile bu faturaları ayıklaması ve o dönemdeki KDV durumuna göre; gelir, kurumlar, geçici vergi ve KDV açısından da e-beyan düzeltme beyannameleri verilmelidir.
Netice itibari ile, ülkemizde kötü niyetli kimseler tarafından iyi niyetli ve unvanı maruf firmaların faturaları bunların bilgisi dışında kopya edilerek çoğaltılıp, komisyon karşılığında KDV ihtiyacı olan firmalara satılması üzerinde durulması gereken önemli bir olgudur. Bu tür sahtekârlıklar yapılacak vergi incelemelerinde, BA / BS form analizlerinde kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Burada önemli olan, alıcı ve / veya kullanıcı durumunda olan firmaların bu faturaları nasıl, kimden ve ne şekilde aldıklarının irdelenmesidir. Kullanıcılar tarafından taklit edilen faturalara karşı ödemelerin banka sistemi üzerinden nasıl ve ne şekilde yapıldığı da ayrı bir araştırma konusudur. Muhtemelen bu tip sahtecilik olayları ayrıntılı vergi incelemeleri sonucu ortaya çıkarılması halinde, kullanıcılar ile ilgili etraflıca malî polis ve organize suçlar ile ilgili emniyet tarafında da araştırmanın sürdürülmesi gerekmektedir.
Kaynak: Dr. Mustafa ALPASLAN-muhasebedr.com