Maliye Bakanı Naci Ağbal, mükelleflere vergi denetimi başlamadan durumu izah için diyalog başlatacaklarını, alınan yanıtlara göre, ya izahı uygun görünenler için denetim başlatmayacaklarını ya da mükellefin vergi idaresinin tesbitlerini onaylaması halinde, kendisine 15 gün içinde beyanname verip ödeme hakkı tanıyacaklarını belirtiyor.
Bakan Ağbal, 1 Eylül’de uygulamaya başlayacak düzenlemenin, “Vergiye gönüllü uyumu artıracak, mükellef ile idare arasında denetime bağlı zaman kaybını önleyecek, karşılıklı iletimi güçlendirecek” sonuç vereceğini söylüyor.
Bakan, vergi kaybına dair emareler elde edildiğinde inceleme başlamadan önce mükellefin konu ile ilgili izahat verilmesinin isteneceğini belirterek,“İzahı uygun bulunanlar için vergi incelemesi başlatılmayacak. Mükellefimiz vergi idaresinin yaptığı tesbiti onaylaması halinde 15 gün içersinde beyanname verip ödeme hakkı tanınacak. Bu uyumu gösteren mükelleflere ceza indirimi sağlanacak” bilgisini veriyor.

 
Bakan “izaha davet” sırasında, gerçekten bir hata olduğu ve vergi kaybına neden olunmadığının saptanması halinde “Bu mükellefimizi gereksiz yere incelemeye almayacağız ve takdir komisyonuna sevk etmeyeceğiz. Böylece vergi kaybına neden olmamış mükellefler vergi incelemesi ile gereksiz yere tedirgin olmayacak” açıklaması ile yeni uygulamanın olumlu yanını ortaya koyuyor.
16 durumda mükelleflere denetim öncesi izah imkanı verildiği belirtilen haber de bunlar arasında,
-Dağıttığı kar üzerinde tevkifat yapılmadığı belirlenenler.
-Yıllık beyannameler ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin karşılaştırması sonucunda beyannamede eksiklik ya da hata tesbit edilenler.
-Gayri menkul alım satımlarında eksik beyan edilmiş olabileceğine dair haklarında ön tesbit olanlar.
-Kamudan elde edilen bilgilere göre gayrimenkul sermaye iratlarını beyan etmeyen veya eksik beyan edenler.
Listenin tamamı haberde olduğu için buraya aktarmadım.
Gördüğüm kadarıyla Maliye Bakanlığı bir yandan eksik beyan ve kaçakların önlenmesi girişimlerinde bulunurken bir yandan da “izaha davet” uygulamasını başlatarak, sorunları mükellefle diyalog içersinde çözme yöntemini başlatıyor.
Kaynak:Osman AROLAT-DÜNYA