Faturayı karşı tarafa teslim ettiğimi ispat etmem açısından ne şekilde göndermem gerekiyor?
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 21. Maddesinde fatura düzenleme altına alınmıştır. Maddenin 2. Fıkrası; “Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır.” Şeklindedir.
Kanun uyarınca, faturaya itiraz için sekiz gün süre verildiğinden faturanın teslim alındığı tarih ve bunun ispatı önem kazanmaktadır. Faturanın teslim edildiğinin ispat yükü satıcıda olup bu noktada gönderen (satıcı) açısından faturanın karşı tarafa teslim edildiğinin bir belge ile ispat edilebilmesi gerekmektedir.
Bu açıdan, faturanın karşı tarafa;
Karşı tarafın imzasını içeren teslim alındığına ilişkin bir tutanak ile veya
 

Noter vasıtası ile veya
Faturanın bir nüshasının karşı tarafca imzalanması yolu ile
teslim edilmesi ileride oluşabilecek muhtemel itiraz ve uyuşmazlıkları bertaraf edebilmek açısından önem arz etmektedir.
Kaynak:Av.Gülden Türkyaman-hürses