Yakında KDV iade isteme durumumuz olacak bazı konularda tam emin değilim aşağıdaki 4 hususta nasıl işlem yapılmalıdır?
1-Mal aldığımız firma hakkında sahte belge düzenleme tespiti/raporu varsa ancak yüklenilen KDV içinde faturası yoksa eğer ödememiz banka yoluyla ise KDV iademiz yapılır mı? Yoksa yapılmaz mı? Yapılmazsa nasıl yapılır?
2-Mal aldığımız firma hakkında sahte belge düzenleme tespiti/raporu varsa ve firmanın faturası yüklenilen KDV içinde yer alıyorsa bu durumda eğer ödememiz banka yoluyla ise KDV iademiz yapılır mı? Yoksa yapılmaz mı? Yapılmazsa nasıl yapılır?
3- Yüklenilen KDV listesinde yer alan mal aldığımız firmanın mal aldığı firma yani 2. alt mükellef hakkında sahte belge düzenleme tespiti/raporu varsa bu durumda eğer ödememiz banka yoluyla ise KDV iademiz yapılır mı? Yoksa yapılmaz mı? Yapılmazsa nasıl yapılır?
4- Mal aldığımız firma hakkında sahte belge kullanma tespiti/raporu varsa ve firmanın faturası yüklenilen KDV içinde yer alıyorsa bu durumda eğer ödememiz banka yoluyla ise KDV iademiz yapılır mı? Yoksa yapılmaz mı? Yapılmazsa nasıl yapılır?

 
 

Konuyla ilgili 3565 sayılı KDV Kanunu ve ilgili genel tebliğ hükümlerine göre, alışlarınızda yer alan sahte fatura kullanma konusunda alış faturalarınızın düzeltme yoluyla çekilmesi ve düzeltilmesi gerekir. Maliye Bakanlığı konuyla ilgili yayımladığı genel tebliğinde iade alınacak durumda ilgili düzeltmenin yapılmasını istemektedir. Aksi takdirde iade veya mahsup işleminiz merkezi otorizasyondan geri döner. (KDV GUT tebliğ) Eğer iade alınmayacaksa, düzeltme yapmanız gerekmez. Bu durumda alışlarınızın banka sistemi üzerinden ödendiğine ilişkin ispat araçları KDV GUT Tebliğinde yer alan banka vasıtasıyla ispat araçlarını vergi dairesine ibraz ediniz. Aksi takdirde şirketiniz yine KDV GUT tebliğinde yer alan özel esaslara alınırsınız. Özel esaslarda olan bir şirket genel esaslara geçmediği sürece iade veya mahsup işleminiz yapılamaz. Konuyu bağlı olduğunuz vergi dairesi ile veya ilgili vergi dairesi başkanlığı ile paylaşıp yazılı görüş alınız.
 
Kaynak:Dr. Mustafa Alpaslan