Adli para cezası, yalnız mahkemeler tarafından bir suçun karşılığı olarak verilen cezalardır.
Adli para cezasına mahkemeler, idari para cezasına devletin idari kurumları tarafından karar verilmektedir.
Mahkemeler tarafından verilen para cezaları ödenmediğinde hapis cezasına çevrilir, idari para cezaları ödenmediğinde yalnızca icra-haciz işlemleri yapılabilir.

İdari para cezası ödenmediğinde borçlunun hapse girmesi gibi bir durum söz konusu olamaz.