ÖTV-VDK Risk Analiz Sistemi üzerinden yapılan analizler sonucunda incelemeye sevk edilen mükellefler.
– İhbar ve şikayetler sonucunda incelenmesine karar verilen mükellefler.
-Sektörel İncelemeler nedeniyle incelemeye alınan mükellefler.
-Belirli bir vergi türünde mükellefiyeti olması nedeniyle incelemeye alınan mükelllefler.
-Yapılan bir vergi incelemesi sırasında incelenmesi gerektiği vergi inceleme elemanı tarafından tespit edilen mükellefler
-Diğer kamu kurumlarından gelen inceleme talepleri
-Savcılık ve mahkemelerden gelen inceleme talepleri
 

-Vergi Dairelerince incelemesi talep edilen mükellefler.
– Yasal veya idari düzenlemeler gereğince incelenmesi gereken mükellefler