23.10.2017 (Pazartesi)

• 2017 yılı Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi üç aylık muhtasar beyannamesinin verilmesi.
• Aylık muhtasar vergisi beyannamesinin verilmesi.
• Sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler için damga vergisi beyannamesinin verilmesi. (46 Seri Nolu Damga Vergisi Genel Tebliği’ne göre, sürekli damga vergisi mükelleflerinin kanuni süresinde beyan etmeleri gereken damga vergisi bulunmaması halinde beyanname vermelerine veya yazı ile vergi dairesine bildirmelerine gerek yoktur. Sürekli damga vergisi mükellefiyeti açtırmayan mükellefler damga vergisine tabi işlemleri olduğunda işlemin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde damga vergisi beyannamesi vermek ve ödemek zorundadırlar.)
• Eylül 2017 dönemi Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin verilmesi.
• Eylül 2017 dönemi Eksik Gün Formlarının SGK’na verilmesi. (10 kişinin altında sigortalı çalıştırılan özel sektör işyerleri Eksik Gün Bildirim Formu ve bunun ekinde kanıtlayıcı nitelikteki belgelerini SGK’ya vermek zorundadır. İşçi sayısı 10 kişinin altına düşen işverenlerde işçi sayısının 10 kişinin altına düştüğü aydan itibaren eksik gün bildirim formu ve eklerini vereceklerdir.)
24.10.2017 (Salı)
• 1 ve 2 no’lu KDV beyannamelerinin verilmesi.
26.10.2017 (Perşembe)
• 1 ve 2 nolu Katma değer vergisi, muhtasar vergisi ve damga vergisi (aylık beyanname verenler için) ödemesi.
 


 

31.10.2017 (Salı)
• SGK 4/1-a (Eski SSK’lı) emekli ve çalışan personelin aylık sigorta primlerinin ödenmesi.
• SGK 4/1-b (Eski Bağ-Kur’lu) sigorta primlerinin ödenmesi.
• 10 ve daha yukarı işçi istihdam eden firmaların Türkiye İş Kurumuna vermeleri gereken “Aylık İşgücü Çizelgesi”nin verilmesi için son gün.
• Eylül 2017 dönemine ait Ba ve Bs Formlarının verilmesi için son gün.
• 6736 ve 7020 sayılı Kanuna göre SGK’na olan borçlarını yapılandıranların taksit ödemesi.
• E-Defter uygulamasına geçen mükelleflerce Temmuz 2017 dönemine ait defterlerini (yevmiye ve defteri kebir) mali mühür/elektronik imza ile onaylamaları, berat dosyalarını oluşturmaları ve Başkanlık Mali Mührü ile onaylanmış elektronik defter beratını almaları için son gün.
• Ticaret ve Sanayi Odaları aidatlarının 2’inci taksitinin bağlı bulunulan oda veznelerine veya banka hesaplarına ödenmesi.
• 2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta prim tutarının ödenmesi.