Ödeme emrini alan borçlu;
-Böyle bir borcunun olmadığı,
-Borcunu kısmen ödediği,
-Borcun zamanaşımına uğradığı,
iddiasıyla tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde vergi mahkemesinde dava açabilir.