Bölge İdare Mahkemeleri(BİM), 2576 sayılı kanunla verilen  görevleri yerine getirmek için kurulmuş genel görevli bağımsız  mahkemelerdir.
Bölge idare mahkemelerinde biri idare diğeri vergi olmak üzere en  az iki daire bulunur.
Dairelerde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur.
Bölge idare mahkemesi başkan ve üyeliklerine Hâkimler ve  Savcılar Yüksek Kurulunca atama yapılır
28 ilde BİM bulunmaktadır.
BİM’in görevleri;
1-İstinaf başvurularını inceleyip karara bağlamak. İstinaf mahkemelerinin kesin ( Danıştaya temyiz yoluna gidilmeyen ) kararlarına ilişkin parasal sınır 2017 yılı için 120,000.-tl dir. . ( 2577 sayılı kanun md. 46/b )
2-Yargı çevresindeki İdare ve Vergi Mahkemeleri arasında ortaya çıkan görev ve yetki anlaşmazlıklarını kesin karara bağlar.

3-Diğer kanunla verilen görevleri yerine getirir.