Maliye Bakanlığı ,tüm vergi dairelerine ,BORÇLU MÜKELLEFLERİN banka hesaplarına E HACİZ koyma talimat yazısı gönderse bile bankaların sadece vergi borcu için HACİZ MİKTARI kadar CARİ GÜNDE  mükellefin bankadaki mevduatına BLOKE koyması gerekmektedir.
Elektronik hacizlerin geçerlilik süresi 1 gündür. Konulan elektronik haciz sadece CARİ GÜNDE geçerli olup, ertesi gün otomatik olarak kendiliğinden KALKMASI zorunludur.
(Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunun 23.10.2009 gün ve E:2009/212-K:2009/456 sayılı kararı)
Konuya ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığının Bankalar Birliğine hitaben yazmış olduğu yazının tam metnini bilgilerinize sunuyoruz.

MÜKELLEF HATTI:0850 304 94 41

GENEL BAŞKAN: 0533 734 46 42