SAYGI DEĞER MÜKELLEFLER,

Bilindiği gibi, Anayasamızda vergi ödevi siyasi hak ve ödevler kısmında yer almaktadır. Derneğimiz 2013 yılından itibaren faaliyet göstermekte olup, temel amacımız vergi mükelleflerini hakları konusunda bilinçlendirmektir.

Bu kapsamda, şeffaf bir vergi idaresinin hayata geçirilmesi, vergi mükelleflerinin haklarının korunması ve savunulması, vergi bilincinin artırılması gibi konularda çeşitli çalışmalar yapmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç ve gayeler çerçevesinde, etkili bir sivil toplum örgütü olabilmemiz için tüm mükellefler ve meslek mensuplarıyla birlik ve dayanışma içinde bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapabilmek için katkılarınız bekliyoruz.

İyi çalışmalar dileriz.

MEHMET KAYNAK

VERSAV BAŞKANI

 

MÜKELLEF HATTI: 0850 304 94 41

GENEL BAŞKAN: 0533 734 46 42