Vergi Usul Kanununda mücbir sebepler şöyle sıralanmıştır:

  1. Vergi ödevlerinin herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kazaağır hastalık ve tutukluluk, (vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır olması gerekir.)
  2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangınyer sarsıntısı ve su basması gibi afetler,
  3. Kişinin iradesi dışında meydana gelen mecburi gaybubetler,
  4. Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması. (Mahkeme kararı gerekli.)

Mücbir sebep halleri tahdidi olarak sayılmamıştır. Gibi edatı ile başka hallerinde olabileceği kastedilmiştir.
Mücbir sebebe ilişkin hükümlerin uygulanması için;
– Mücbir sebebin idare tarafından biliniyor olması veya
– Mücbir sebebin ispatı ya da belgelenmesi gerekir.

Mücbir sebep malumsa tevsike gerek yok. Ancak mükellefin mücbir sebepten etkilendiğini tevsik etmelidir. Mücbir sebep tek bir kişiyi ilgilendiriyorsa; her ikisi de ispat edilmelidir.

Mücbir sebep halinde kural olarak vergi ödevleriyle ilgili süreler durur. (Sadece etkili olduğu süreleri durdurur.)
Mücbir sebep vergiyi doğuran olayı etkilemez. Yalnızca mükellefçe yerine getirilecek vergileme ile ilgili görevlerin süresini uzatır.
Defter, belgelerin mahkemede veya inceleme elemanında bulunması mücbir sebep sayılmaz.
Mücbir sebepte, tarh zaman aşımı işlemeyen süreler kadar uzar.
Örneğin; KDV beyanname verilmesine 10 gün kalmışken 1 aylık sürecek mücbir sebep hali ortaya çıkarsa. Tarh zaman aşımı 1 ay uzar, beyanname ise mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren 10 gün içinde verilmelidir.
Kaynak:vergiblog.com