Vergi denetimi türleri üçe ayrılmaktadır.
a) Yoklama: Yoklama, vergi idaresinin yetkili memurlarınca; mükelleflerin, mükellefiyetle ilgili maddî olayların, kayıtların ve mevzuların araştırılması ve tespit edilmesidir.
b) İç Denetim: Vergi idaresinin her türlü etkinliğini denetlemek, geliştirmek, İyileştirmek ve kuruma değer katmak amacıyla bağımsız ve tarafsız bir şekilde güvence ve danışmanlık hizmeti vermek şeklinde tanımlanabilir. İç denetim, vergi kanunlarının eşit olarak uygulanması ve hizmet sunan kamu personelinin doğru ve yerinde işlem yapmasına katkı sağlayarak vergi denetiminin önemli bir aracı durumundadır.
c) Vergi İncelemesi: Vergi Usul Kanunu’nun 134’üncü maddesinde, vergi incelemesinden maksadın, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olduğu belirtilmiştir. Buna göre vergi incelemesi, mükellefin ödediği verginin defter, hesap, kayıt ve belgeler ile gerekli olduğunda yapılacak fiili envanter ve araştırmalardan elde edilecek bulguların uygunluğunun incelenmesi ve doğruluğunun saptanmasıdır.
Yapılan iç denetim ve vergi incelemeleri sonucunda düzenlenebilecek rapor türleri aşağıda yer aldığı şekilde sıralanabilir.

 • Vergi İnceleme Raporu
 • Vergi Tekniği Raporu
 • Vergi Suçu Raporu
 • Görüş ve Öneri Raporu
 • Cevaplı Rapor
 • Genel Kuruluş Raporu
 • Genel Durum Raporu
 • Soruşturma Raporu
 • Ön İnceleme Raporu
 • Disiplin Soruşturması Raporu
 • Bilim Raporu

Kaynak:vergiblog.com