E-Beyannameden Yeni Bir Hizmet: İhtirazı Kayıtla Verilen Beyannamelerin Dökümü hk:
Başkanlığımız tarafından, meslek mensubu ve mükelleflerimizden gelen talepler doğrultusunda, zaman kaybını azaltmak ve iş yükünü hafifletmek amacıyla, ihtirazı kayıtla verilen beyannamelerde ihtirazı kayıt nedeninin beyanname çıktısı üzerine yazdırılması sağlanmıştır.

 
Önceki dönemlerde ihtirazı kayıtla verilen beyannamelerin çıktılarının tekrar alınması durumunda ihtirazı kayıt nedeni beyanname üzerindeki yeni tanımlanan alanda görülebilecektir.
 
Kaynak:GELİR İDARESİ – https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html