ASGARİ ÜCRETTEN YAPILAN GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ KESİNTİLERİ

(01.01.2017 – 31.12.2017)

ASGARİ ÜCRET

1.777,50-TL

SSK PRİMİ % 14

248,85-TL

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU % 1

17,78-TL

 GELİR VERGİSİ %15

93,32-TL

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ(*)

133,31-TL

 DAMGA VERGİSİ % 07,59

13,49-TL

KESİNTİLER TOPLAMI

373,44-TL

NET ASGARİ ÜCRET

1.404.06-TL

 
NOT: 16 yaşını doldurmamış işçiler için de aynı hesaplamalar yapılacaktır.
(*) Asgari geçim indirimi tutarı; Gelir Vergisi Kanununun 32. Maddesi uyarınca, işçinin bekar ve çocuksuz olduğu dikkate alınarak hesaplanmıştır.
 

(01.01.2016 – 31.12.2016)

ASGARİ ÜCRET

1.647,00-TL

SSK PRİMİ % 14

230,58-TL

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU % 1

16,47-TL

 GELİR VERGİSİ %15

86,46-TL

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ(*)

123,53-TL

 DAMGA VERGİSİ % 07,59

12,50-TL

KESİNTİLER TOPLAMI

346,01-TL

NET ASGARİ ÜCRET

1.300,99-TL

NOT: 16 yaşını doldurmamış işçiler için de aynı hesaplamalar yapılacaktır.
(*) Asgari geçim indirimi tutarı; Gelir Vergisi Kanununun 32. Maddesi uyarınca, işçinin bekar ve çocuksuz olduğu dikkate alınarak hesaplanmıştır.


(01.07.2015 – 31.12.2015)

ASGARİ ÜCRET

1.273,50-TL

SSK PRİMİ % 14

178,29-TL

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU % 1

12,74-TL

 GELİR VERGİSİ %15

72,26-TL

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ(*)

90,11-TL

 DAMGA VERGİSİ % 07,59

9,67-TL

KESİNTİLER TOPLAMI

272,96-TL

NET ASGARİ ÜCRET

1000,54-TL

NOT: 16 yaşını doldurmamış işçiler için de aynı hesaplamalar yapılacaktır.
(*) Asgari geçim indirimi tutarı; Gelir Vergisi Kanununun 32. Maddesi uyarınca, işçinin bekar ve çocuksuz olduğu dikkate alınarak hesaplanmıştır.


 

(01.01.2015 – 30.06.2015)

ASGARİ ÜCRET

1.201,50-TL

SSK PRİMİ % 14

168,21-TL

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU % 1

12,02-TL

GELİR VERGİSİ %15

63,08-TL

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ(*)

90,11-TL

DAMGA VERGİSİ % 07,59

9,12-TL

KESİNTİLER TOPLAMI

252,43-TL

NET ASGARİ ÜCRET

949,07-TL

NOT: 16 yaşını doldurmamış işçiler için de aynı hesaplamalar yapılacaktır.
(*) Asgari geçim indirimi tutarı; Gelir Vergisi Kanununun 32. Maddesi uyarınca, işçinin bekar ve çocuksuz olduğu dikkate alınarak hesaplanmıştır.


 

(01.07.2014 – 31.12.2014)

ASGARİ ÜCRET

1.134,00

SSK PRİMİ % 14

158,76

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU % 1

11,34

GELİR VERGİSİ %15

64,26

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ(*)

80,33

DAMGA VERGİSİ % 07,59

8,61

KESİNTİLER TOPLAMI

242,97

NET ASGARİ ÜCRET

891,03

NOT: 16 yaşını doldurmamış işçiler için de aynı hesaplamalar yapılacaktır.
(*) Asgari geçim indirimi tutarı; Gelir Vergisi Kanununun 32. Maddesi uyarınca, işçinin bekar ve çocuksuz olduğu dikkate alınarak hesaplanmıştır.
 

(01.01.2014 – 30.06.2014)

ASGARİ ÜCRET

1.071,00

SSK PRİMİ % 14

149,94

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU % 1

10,71

 GELİR VERGİSİ %15

56,22

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ(*)

80,33

 DAMGA VERGİSİ % 07,59

8,13

KESİNTİLER TOPLAMI

225,00

NET ASGARİ ÜCRET

846,00

NOT: 16 yaşını doldurmamış işçiler için de aynı hesaplamalar yapılacaktır.
(*) Asgari geçim indirimi tutarı; Gelir Vergisi Kanununun 32. Maddesi uyarınca, işçinin bekar ve çocuksuz olduğu dikkate alınarak hesaplanmıştır.


 (01.07.2013 – 31.12.2013)

16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN
ASGARİ ÜCRETİN HESABI (TL/AY)

16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN
ASGARİ ÜCRETİN HESABI (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET

1.021,50

 ASGARİ ÜCRET

877,50

SSK PRİMİ % 14

143,01

 SSK PRİMİ % 14

122,85

İŞSİZLİK SİG.FONU % 1

10,22

 İŞSİZLİK SİG.FONU % 1

8,78

GELİR VERGİSİ %15

56,84

 GELİR VERGİSİ %15

38,48

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

73,40

 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

73,40

DAMGA VERGİSİ % 07,59

7,75

 DAMGA VERGİSİ % 07,59

6,66

KESİNTİLER TOPLAMI

217,82

 KESİNTİLER TOPLAMI

176,77

NET ASGARİ ÜCRET

803,68

 NET ASGARİ ÜCRET

700,73

 

 (01.01.2013 – 30.06.2013) 

16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN
ASGARİ ÜCRETİN HESABI (TL/AY)

16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN
ASGARİ ÜCRETİN HESABI (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET

978,60

 ASGARİ ÜCRET

839,10

SSK PRİMİ % 14

137,00

 SSK PRİMİ % 14

117,47

İŞSİZLİK SİG.FONU % 1

9,79

 İŞSİZLİK SİG.FONU % 1

8,39

GELİR VERGİSİ %15

51,37

 GELİR VERGİSİ %15

33,59

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

73,40

 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

73,40

DAMGA VERGİSİ % 07,59

 7,43

 DAMGA VERGİSİ % 07,59

6,37

KESİNTİLER TOPLAMI

205,59

 KESİNTİLER TOPLAMI

165,82

NET ASGARİ ÜCRET

773,01

 NET ASGARİ ÜCRET

673,28