BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ

(VUK Genel Tebliği Sıra No:476)

MADDE NO – KONUSU

2017 Yılında 
 Uygulanacak  Tutar (TL)

MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1- Yıllık;
– Alış tutarı
– Satış tutarı

170.000
230.000

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

90.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

170.000