ENGELLİLİK  İNDİRİMİ TUTARLARI

(Gelir Vergisi Kanunu 31. Madde)

2017 (1) 2016 (2) 2015 (3) 2014 (4) 2013 (5) 2012 (6)
I. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar) 900 900 TL 880 TL 800 TL 800 TL 770 TL
II. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) 470 460 TL 440 TL 400 TL 400 TL 380 TL
III. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) 210 210 TL 200 TL 190 TL 190 TL 180 TL

(1) 27.12.2016 gün ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 296 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(2) 25.12.2015 gün ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(3) 30.12.2014 gün ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 287 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(4) 30.12.2013 gün ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 285 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(5) 31.12.2012 gün ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 284 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(6) 26.12.2011 gün ve 28154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 280 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği

 

2017 YILI AYLIK ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI VE SAĞLANAN VERGİ AVANTAJI

ENGELLİLİK DERECELERİ

AYLIK
İNDİRİM TUTARLARI
AYLIK
VERGİ AVANTAJI
I. Derece Engelliler İçin
(Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)

 

900 TL

 

135 TL

II. Derece Engelliler İçin
(Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar)

 

470 TL

 

70,5 TL

III. Derece Engelliler İçin
(Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar)

 

210 TL

 

31,50 TL

Not: Vergi avantajı hesaplanırken asgari geçim indirimi dikkate alınmamıştır.