KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI

Hesap Dönemi
Oranı
Dayanağı
2017 Yılı
%20
K.V.K Mad.32
2016 Yılı
%20
K.V.K Mad.32
2015 Yılı
%20
K.V.K Mad.32
2014 Yılı
%20
K.V.K Mad.32
2013 Yılı
%20
K.V.K Mad.32