Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye
İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı
(G.V.K. Madde 86)

Yılı

Uygulanan Tutar

Yasal Dayanağı

2017

1.600 TL

296 Seri No.lu Genel Tebliği

2016

1.580 TL

290 Seri No.lu Genel Tebliği

2015

1.500 TL

287 Seri No.lu Genel Tebliği

2014

1.400 TL

285 Seri No.lu Genel Tebliği

2013

1.390 TL

284 Seri No.lu Genel Tebliği

2012

1.290 TL

280 Seri No.lu Genel Tebliği