GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

(G.V.K. Geçici 67 Nci Madde Kapsamında Tam Ve Dar Mükellef Gerçek Kişilerce Elde Edilen Gelirler İçin Geçerli Kesinti Oranları)

İlgili Madde

Açıklama

Oran

GVK Geç. 67/1,2 1.1.2006 Tarihinden Sonra İhraç Edilen Her Nevi Tahvil Ve Hazine Bonolarının Faizleri İle Toplu Konut İdaresi Ve Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetlerden ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirlerden Sağlanan Gelirler.

10%

Geç. 67/4 Mevduat Faizleri Döviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden (Vadelerine Göre)

13%, 15%, 18%

Mevduat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden (Vadelerine Göre)

10%, 12%, 15%

Geç. 67/4 Menkul Kıymetlerin Geri Alım Ve Satım Taahhüdü Ve İktisap Veya Elden Çıkarılması Karşılığında Sağlanan Menfaatler (Repo Gelirleri)

15%

Geç. 67/4 Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları Katılım Bankalarınca Döviz Katılma Hesaplarına Ödenen Kar Paylarından (Vadelerine Göre)

13%, 15%, 18%

Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Paylarından (Vadelerine Göre)

10%, 12%, 15%

Geç. 67/4 Kar Ve Zarar Ortaklığı Belgesi Karşılığı Ödenen Kar Payları

15%

GVK Geç. 67/1 Halka Açık Şirketlerin 1.1.2006 Tarihinden Sonra İktisap Edilen Ve 1 Yıldan Kısa Bir Süre İle Elde Tutulan Hisse Senetlerinin Türkiye’de Faaliyette Bulunan Banka Veya Aracı Kurumlar Aracılığıyla Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar (Gayrimenkul Ve Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının Hisse Senetlerinin Satışı Dahil)

0%

GVK Geç. 67/1 Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin Kar Payları (Yani Bunların İlgili Fona İadesinden Sağlanan Gelirler) Hisse Senedi Yoğun Fonların Katılma Belgelerinden

0%

Diğerlerinden

10%

GVK Geç. 67/1 1.1.2006 Tarihinden Sonra İhraç Edilen Her Nev’i Tahvil (Devlet-Özel Sektör) Ve Hazine Bonolarının Türkiye’de Faaliyette Bulunan Banka Veya Aracı Kurumlar Kanalıyla Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar

10%

GVK Geç. 67/1 Vadeli İşlem Ve Opsiyon Sözleşmelerinden Elde Edilen Gelirler Hisse Senetlerine Veya Hisse Senedi Endekslerine Dayalı İşlemlerden

0%

Diğerlerinden

10%