Son zamanlarda vergi dairelerinden mükelleflere yazılar tebliğ edilerek bu yazılar içerisinde mükelleflerin kullandığı faturaların sahte fatura olduğu ve bu faturaların kayıtlardan çıkartılarak ilgili KDV, geçici vergi, kurum, gelir ve diğer ilgili beyannamelerin düzeltilmesi gerektiği tebliğ edilmektedir.
Uygulamada vergi daireleri mükelleflere yazı tebliğ etmeyip, pratiklik açısından telefonla mükellefleri arayıp, bu durumu izah edip, problemli faturaları geri çekerek düzeltme beyannamesi verilmesi gerektiğini şifai olarak söylemektedir.
Bilindiği gibi, Türkiye çapında sorunlu faturalar çığ gibi büyüyerek bütün iş alemini sarmış durumdadır. Yazılan bir “vergi tekniği raporuna” istinaden Türkiye çapında o mükelleften mal alan bütün mükellefler özel esaslara alınmaktadır. Ayrıca, özel esaslara alınan mükelleflerden mal alanlar da ikinci aşamada KOD’a alınarak bunlar da aynı şekilde özel esaslara geçirilmektedir. Böylece, ikinci ve üçüncü seviyede özel esaslara alınan firmalardan mal alanların KDV beyannamelerinin düzeltilmesi talep edilmektedir. (Müfettişler tarafından düzenlenen raporların ekinde özel esaslara alma tablosu eklenerek, buralarda rapora ilişkin bilgiler, hakkında rapor düzenlenen mükelleflere ilişkin bilgiler ve ayrıca rapora istinaden özel esaslar kapsamında alınacak mükellefler ayrıntılı olarak belirtilmektedir)
 

Yukarıda yer verilen problemlerin çözümlenebilmesi için KDV beyannamesinin VEDOP sistemine girilerek, “ihtirazi kayıtla düzeltilip” bu düzeltme neticesinde alınan tahakkuk fişlerinin 30 gün içerisinde yargıya taşınmasında yarar olacaktır. Ayrıca bu konuda vergi dairesine düzeltme yapılmadan önce ayrıntılı bir dilekçe verilmesi gerekecektir.
Düzeltme sonucunda çıkan tahakkuk fişleri ve üzerinde yer alan ilgili vergiler yargıya taşınarak sorun bir ölçüde çözümlenmiş olabilecektir. Bu aşamada ödeme belgeleri, banka dökümleri ve diğer evrakların da dilekçe ekinde vergi dairesine verilmesi gerekecektir.
20.11.2017
Kaynak: Dr. Mustafa Alpaslan- www.MuhasebeTR.com