VUK’un 172 ve  220  maddesinde kimlerin defter tutması ve tasdike tabi olan kısım kanun metninde paylaşılmıştır en çok yaygın defter türleri hakkında bilgi verilmesi gerekirse;  İşletmelerde, işletme defteri serbest meslek erbapları için serbest meslek kazanç defteri  limited şirketlerde Yevmiye, Kebir, Envanter. Anonim ve Kooperatiflerde ise; Yevmiye, Kebir, Envanter, Yönetim Kurulu Karar Defteri,Damga vergisi defteri, Pay Defteri ile Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen (Limidet şirketler içinde geçerli ) hesap dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edileceğinden geçmiş yıllarda tasdik olunan bu defterlerde yeteri kadar sayfa bulunması halinde yeniden tasdikine gerek yoktur.
 
Yönetim Kurulu Karar Defteri her yıl tasdiki mecburi olup,  istenirse Ocak ayı sonuna kadar görüldü tasdiki ile birlikte ara tasdik de yaptırılabilir Şirketlerin Ticaret Sicil Numarası Mersis Numarası ve Sermayesine ilişkin bilgilerin mutlaka yazılması gerekmektedir, mersis numarası  mersis.gumrukticaret.gov.tr  adresine kayıt olunarak sorgulama yapılabilir. Noterin istediği evraklar ise; İşletme ve Serbest Meslek defterlerinin tasdikinde herhangi bir belge istenmeyecektir. ŞİRKETLERDEN: En son durumunu gösterir Ticaret Sicil Tasdiknamesi (Şirketin ünvanı, adresi, müdür değişmemiş ise geçmiş yıllarda alınan sicil tasdiknamesi de geçerlidir.) BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN ŞAHIS İŞLETMELERİ ise; Ticaret Sicil Tasdiknamesi. (Unvan, adreste herhangi bir değişiklik yok ise geçmiş yıllarda alınan sicil tasdiknamesi de geçerlidir. ) Eczaneler için sicil tasdiknamesi gerekmektedir.

 
 KAPANIŞ TASDİKLERİ ise; Anonim Şirket ve Kooperatifler Yönetim Kurulu Karar defterini 2018 Yılı Ocak ayı sonuna kadar kapanış tasdiki yaptırmak zorundadırlar. Yevmiye Defteri 2018 yılı Haziran ayı sonuna kadar kapanış tasdiki yaptırılmak zorundadır. ARA TASDİK: Yevmiye, Kebir, Envanter, Damga vergisi defteri, Yönetim Kurulu karar defteri yeteri kadar sayfaları olması halinde Ocak ayı içerisinde ara tasdik yaptırılabilir.

  • -Defter tasdikinin hiç yapılmamış olması: Mükellef defterlerini hiç tasdik yaptırmamışsa haklarında önce VUK’ nun 352- I/8’ maddesine göre 2 kat usulsüzlük cezası kesilir. Ayrıca aynı kanunun 30/3. maddesi uyarınca re’sen vergi tarhı işlemine tabi tutulur.
  • 2- Defter tasdikinin kanuni süresinin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilmiş olması: Bu durumda da defterler hiç tasdik ettirilmemiş kabul edilerek mükellef adına yine VUK’ nun 352-I/8’maddesine göre 2 kat usulsüzlük cezası kesilir. Ayrıca aynı kanunun 30/3. maddesi uyarınca re’sen vergi tarhı işlemine tabi tutulur.
  • 3- Defter tasdikinin tasdik süresinin sonundan başlayarak 1 ay içinde yaptırılmış olması: Defterlerin, tasdik süresinin sonundan başlayarak 1 ay içinde tasdikinin yapılması halinde ise mükellef adına VUK’nun 352/II-6’ ya göre usulsüzlük cezası kesilir.

Kaynak:SMMM Günseli Zeynep Kalındamar-muhasebetr.com