Kamuoyunda torba tasarı olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Yapılan değişikliklere göre;
-Araçlarda MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı, 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olacak. MTV 1300 cc ve aşağısı araçlar için; fiyatı 40 bini aşmayanlarda 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.
-Bakanlar Kurulu, 1 saati aşmamak kaydıyla ileri saat uygulaması yapmaya yetkili olacak.
-Konuşma, internet, yayıncılık gibi haberleşme hizmetlerinden farklı farklı alınan ÖİV, her bir hizmet için yüzde 7,5 olacak.
-Çalışanların ücretlerinin 2017 yılının son dört ayında bin 404 liranın altına düşmemesi için ilave asgari geçim indirimi sağlanacak.
-Sivil havacılık güvenliği ile ilgili politikaların belirlenmesi ve kurumlar arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumlu olmak üzere Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu oluşturulacak.
-BTK, alacaklarına veya borçlarına ilişkin karşı tarafı uzlaşmaya davet edebilecek; uzlaşma davetlerini kabul edebilecek.
-Kurum, kamu menfaati görülmesi halinde, asıl alacak ve ferilerinden kısmen ya da tamamen vazgeçebilecek.
-Merkez Bankası, gerçek ve tüzel kişilerin döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izlemek amacıyla belirleyeceği gerçek ile tüzel kişilerden her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilecek.
-Türkiye tescilli sivil hava araçlarında özel eğitimli silahlı güvenlik görevlileri bulundurulabilecek.
-Terörle Mücadele Kanunu kapsamında istihdam hakkı bulunan hak sahipleri, yaş sınırı aranmaksızın bu haktan yararlanacak.
-Terörle mücadele sırasında yaralanan vazife malulleri ile 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin bastırılmasında yaralanan ilköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunları, hizmetli yerine memur kadrosuna atanabilecek.
-FATİH Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında, başta KDV olmak üzere, diğer vergi ve benzeri mali yükümlülüklerde istisna sağlanacak
-Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca ihale edilen maden sahalarının ihale edilebilmesi ve işletmelerinin yapılabilmesinin daha cazip hale getirilebilmesi amacıyla, 10 yıl süreyle arazi izin bedeli alınmayacak.
-Engelliler için ÖTV muafiyeti, hesaplanması gereken ÖTV ile diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200 bin lirayı aşmayan araçlar için uygulanacak ve motor silindir hacmine bakılmaksızın bu araçlar istisna kapsamına alınacak.

 -Bazı kamu lojmanları satışa çıkacak.
-Hazineye ait olup belediye mücavir alan sınırları içinde tarımsal amaçlı kullanılan araziler kullanıcılarına doğrudan satılabilecek.
-Turizm yatırımcıları kira sürelerini 49 yıla uzatabilecek, isterlerse tesislerin olduğu yerleri satın alabilecek.
-Belediye ve bağlı idareler, mabetlerin yanı sıra eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere de indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilecek.
-Kurum kazancı üzerinden yüzde 20 oranında alınan kurumlar vergisi, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerinde yüzde 22 olarak uygulanacak. Bakanlar Kurulu, yüzde 22 oranını yüzde 20 oranına kadar indirmeye yetkili olacak.
-Çek Kanunundaki “Üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir” düzenlemesinin yürürlük süresi, 31 Aralık 2017’den 31 Aralık 2020 tarihine uzatılıyor.
-Şile’nin Darlık ve Esenceli mahallelerinin iskan probleminin çözümüne dönük düzenleme yapılıyor.
-Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde Emlak Vergisi, vergi, harç ve katılım paylarının alınması, 31 Aralık 2017’den 31 Aralık 2020’ye erteleniyor.
-Sermaye piyasası kurumlarına, kitle fonlanmasına aracılık eden ve elektronik ortamda hizmet veren Kitle Fonlama Platformları ekleniyor.
-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, idari para cezasının muhatabı ile uzlaşabilecek.
-TEDAŞ alacakları yapılandırılıyor.
-Esnaf Ahilik Sandığının yürürlüğe giriş tarihi 1 Ocak 2020 tarihine erteleniyor.
Kaynak:muhasebeweb.com