Sayın Üyemiz;
Odamız üyeleri ile yapmış olduğumuz istişareler sonucunda, ücret tespit
komisyonunca, 2018 yılında kullanılacak olan kanuni defterlerin tasdik ücretleri ile
müşterileri adına yapılacak kırtasiye, posta vs. giderleri karşılığı ücretler aşağıda
belirtilmiştir.
Odamız üyelerinin tespit edilen tarifeye aynen uymalarını rica ederiz.
Saygılarımızla
ÜCRET TESBİT KOMİSYONU
1- İŞLETME DEFTERİ – SERBEST MESLEK DEFTERİ : 300.00 TL 400.00 TL
İşletme Defteri, noter tasdik ücreti, 2018 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf
malzemeleri ve diğer masraflar 12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri, ebeyannamesi,
e-bildirge, internet kullanım masrafları vs. 2018 yılı ücret sözleşmesi
yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.
2- BİLANÇO USULÜ DEFTER : 800.00 TL 1000.00 TL
Yevmiye, Defteri Kebir, Envanter noter tasdik ücreti, 2018 yılında kullanılacak
olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım, fotokopi
giderleri e- beyanname, e-bildirge, internet kullanım masrafları vs. 2018 yılı ücret
sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.
3- ŞİRKET VE KOOPERATİFLER : 1200.00 TL 1400.00 TL
Yevmiye, Defteri Kebir, Envanter, Ortaklar Pay Defteri, Karar Defteri,
Genel Kurul toplantı ve müzakare defteri noter tasdik ücreti, 2018 yılında kullanılacak
olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım, fotokopi
giderleri e- beyanname, e-bildirge, internet kullanım masrafları vs. 2018 yılı ücret
sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.
4- ELEKTRONİK ORTAMDA DEFTER : 1700.00 TL
Elektronik ortamda defter tutulmasına olanak sağlayan Elektronik Defter Genel Tebliğde
defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen
ve gereken şartlara – prosedürlere haiz olan gerçek ve tüzel kişiler için, Envanter ile pay
defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri, noter
tasdik ücreti 2018 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar.
12 aylık evrak alım fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, internet kullanım masrafları vs
2018 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.
NOTLAR:
1- 300 sayfadan fazla olan defterlerden her 100 sayfa için 100.00 TL. fazla tasdik ücreti alınır.
2- Her şube için % 20 İlave tasdik ücreti alınır.
3- 2018 yılında hizmet vereceğiniz müşterilerinizle TÜRMOB e-Birlik sistemi üzerinden sözleşme yapmanız
zorunlu olup, sözleşmeler Damga Vergisi Kanunu hükümlerine göre sözleşme tutarının binde
9,48’i kadar damga vergisine tabidir
4- Ticaret Sicil Tasdikname bedelleri tabloda gösterilen rakamlara dâhil olmayıp ayrıca tahsil edilecektir.
Değişiklik olmadığı taktirde hazırda bulunan Ticaret Sicil Tasdiknameleri geçerliliğini koruyacaktır.
BELİRLENEN ÜCRETLER TAVSİYE NİTELİĞİNDEDİR.