SAYI: 2017/171
 
                          Sayın Üyemiz,
 
     2018 Yılı İçin 2017 ARALIK ayı içersinde tasdik ettirilecek olan ticari defterler ile mükellefler için yıl içerisinde kullanılacak olan muhtelif kırtasiye, dosya, klasör işletme, yevmiye, kebir, envanter Ortaklar pay, genel kurul ve yönetim kurulu defter bedelleri hesap edilerek tasdik ücretleri belirlenmiştir.
 
 
 

  İşçisiz       1-9 işçili 10 ve   üzeri                   
1-İşletme Defteri Serbest. Meslek Defteri    350,00   450,00 550,00
2-Bilanço Usulü (Şahıs)                                             850,00              1,000.00        1,600.00
3-Bilanço Usulü (Şirket)                                        1,100.00      1,350.00        1,850.00
4- E-Defter için Giderler         1,000.00      

 
   Bu fiyatlar tavsiye niteliğindedir.
   Uygulama birliği açısından, odamızın öngörmüş bulunduğu asgari defter tasdik ücretleri bu şekilde Belirlenmiştir.
    Yönetim Kurulumuz ve meslektaşlarımızın müştereken yapmış olduğu görüşmelerde ayrıca piyasadan defter ve kırtasiye ücretlerinin de araştırılması sonucunda belirtilen rakamlar tespit edilmiştir.
                                                                                                                          
                                                                                                                                            Ahmet BULUT
                                                                                                                                     Başkan
 
DAĞITIM     :
Çalışanlar listesindeki kayıtlı tüm üyelere
 
NOT             :
İlçeler % 20 indirim uygulayabilir.