Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlardan bu tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar için Kanun 148,149 ve mükerrer 257.maddeleri uyarınca,kanun Mükerrer 355’inci maddesindeki cezai müeyyide uygulanır.
 

Ceza uygulaması sonrasında re’sen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu,parola ve şifresi gerçek kişilerde mükellefe,tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde doğrudan kanuni temsilcisine tebliğ edilir ve elektronik tebligat adreslerine tebligat gönderimine başlanılır.
Kaynak:Dr. Mustafa Alpaslan