Ülkemizde 4.298.736’sı gerçek kişi, 582.165’i limited şirket, 107.495’i anonim şirket olmak üzere toplamda 5.177.520 faal mükellef bulunmaktadır. Vergi türü bazında ise, 1.827.180 gelir vergisi mükellefi, 699.904 kurumlar vergisi mükellefi, 1.668.967 gayrımenkul sermaye iradı mükellefi, 2.442.668 katma değer vergisi mükellefi, 2.548.204 gelir stopaj vergisi mükellefi, 6.025 banka muameleleri vergisi mükellefi olmak üzere toplam 31.319.970 potansiyel vergi mükellefi bulunmaktadır.[1]
Ülke nüfusunun yaklaşık olarak 78.741.000 kişi[2] olduğu göz önüne alındığında, vergi mükellefi sayısının oldukça çok olduğu görülecektir. Buda, vergi konusunun ne kadar çok kişiyi etkilediğini göstermektedir.[1]Gelir İdaresi Başkanlığı 2015 yılı Faaliyet Raporu, Şubat 2016, s.140, www.gib.gov.tr                     (e.t. 8.11.2016).[2] Türkiye İstatistik Kurumu, Haber Bülteni, www.tuik.gov.tr, (e.t. 8.11.2016).