2017/Eylül dönemi itibarıyla 511.085.194 TL vergi tahsilat hedefi öngörülmüştür. Fiili olarak ise 522.703.431 TL vergi tahakkuk etmiş, 385.349.325 TL vergi geliri tahsil edilmiştir. Tahsilat-tahakkuk oranı % 73,7 olarak gerçekleşmiştir. Tahsilat-tahakkuk oranı tahakkuk eden vergilerin ne kadar tahsil edilebildiğini göstermesi açısından önemlidir. Bu oran vergi idaresinin etkinliğinin tespiti bakımında da önemlidir.% 73,8 lik oranın düşük bir oran olduğu söylenebilir. Bu oran ayrıca ödenemeyen vergi miktarını göstermesi açısından da önemlidir. Tahsil edilemeyen vergiler için 6183 sayılı Yasa uyarınca takibat işlemleri yapılmaktadır.[1]
Tahsil edilen 385.349.325 TL vergilerin 79.534.339 TL’si gelir vergisi, 39.917.905 TL’si kurumlar vergisi, 10.190.468 TL’si veraset ve intikal vergisi, 98.775.279 TL’si özel tüketim vergisi, yaklaşık 110.000.000(41.073.592 TL’si dahilde alınan KDV, 68.198.831 TL’si ithalde alınan KDV olmak üzere), 11.289.901 TL’si damga vergisi, 9.672.613 TL’si Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden oluşmaktadır.
 [1] www.muhasebat.gov.tr (e.t. 20.11.2017)