Vergiyi doğuran olayın ortaya çıkmasından sonra sürecin tamamlanmasına kadar, bazı aşamaların geçmesi gerekmektedir. Bu aşamaların her biri idari işlemlerle gerçekleşmektedir.
Vergilendirmenin bütün olarak hukuka uygun olabilmesi için verginin doğumundan tahsiline kadarki aşamalarında hukuka uygun olarak gerçekleşmesi gerekir.
Bu aşamalar 4T olarak isimlendirilen verginin tarhı, tebliği, tahakkuku ve son olarak tahsili olarak sayılabilir.
 

Vergiyi Doğuran Olay Nedir?  

Verginin Tarhı Nedir?

Verginin Tebliği Nedir?

Verginin Tahakkuku Nedir?

Verginin Tahsili Nedir?

Vergilendirme Süreci Nasıldır?