Tahakkuk, yani verginin kesinleşmesi, tarh ve tebliğ edilen verginin ödenecek hale gelmesidir. Tarh işlemi ile hesaplanan vergi miktarı tebliğ ile mükellefe duyurulduktan sonra herhangi bir itiraz olmaması durumunda artık kesinleşerek belirlenen vadeye göre ödenebilecek hale gelir.

Vergiyi Doğuran Olay Nedir?  

Verginin Tarhı Nedir?

Verginin Tebliği Nedir?

Verginin Tahakkuku Nedir?

Verginin Tahsili Nedir?

Vergilendirme Süreci Nasıldır?