Vergi konusu ve bununla ilgili uyuşmazlıklar, başlı başına bir uzmanlık konusudur.
Özellikle yargı yoluna başvurma aşamasında, uyuşmazlık konusu olay ya da olaylarla ilgili;
vergi uygulamasının,konuya ilişkin emsal olabilecek yargı kararlarının, davanın çözümlenmesinde izlenecek yöntemin, dava açma ile ilgili hukuki mevzuatın çok iyi bilinmesi gerekmektedir.
Bu da ancak uzun yıllar alan bilgi birikimi ve deneyimlerle olabilmektedir.
Bu yüzden vergi davaları ile ilgilenen uzman çok az sayıda bulunmaktadır.
Vergi ile ilgili sorunlar öncelikle idari aşamada, mükellefin mali müşaviri tarafından çözülür.Eğer adli bir sorunu varsa onu da avukatı vasıtasıyla çözülmektedir.
Genellikle,
Vergi sorunlarının % 90 idari aşamada çözülmektedir.
Ancak %10 nu ancak yargı yoluyla çözülmektedir.
Ayrıca bazı sorunlar çözüm yolu bilinmediği için çözümsüz kalmaktadır.
Tamda burada da biz,
Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği olarak biz mükelleflerin hak ve sorumlulukları noktasında devreye girmekteyiz.

MÜKELLEF HATTI: 0850 304 94 41

GENEL BAŞKAN: 0533 734 46 42