Türk Vergi Sistemi, ağırlıklı olarak beyan esasına dayanmaktadır.
Beyan esasında, vergi matrahının en doğru şekilde, ancak vergi mükellefi olan kişi tarafından saptanabileceği kabul edilmektedir.
Beyan edilen matrahın gerçeğe uygun olup olmadığı da vergi incelemesi başta olmak üzere, çeşitli yöntemlerle denetlenmekte ve bu denetimler sonucu ortaya çıkan gelişmelere göre de vergi uyuşmazlığı doğabilmektedir.
Vergi uyuşmazlıkları, çeşitli nedenlerle ortaya çıkmaktadır.
Bunların başında,
1. vergi incelemesi sonucu bulunan matrah farklarından kaynaklanan uyuşmazlıklar gelmektedir.
2. Vergilendirme işleminin hukuka aykırılığı,
3. Hatalı vergi tarhiyatı ve ceza uygulaması,
4. Matrahın düşük beyanı ve
5. Verginin ödenmemesi,
uyuşmazlıkların doğmasına neden olabilen diğer etkenlerdir.
Kaynak:VERSAV